Bokningsvilkor

Allmäna villkor
Mästerfoto använder sig av Konsumentverkets allmänna villkor. Läs mer om villkoren hos Konsumentverket.

Särskilda villkor
Mästerfoto´s villkor ersätter och kompletterar i förekommande fall ovanstående Allmänna Resevillkor.

Anmälan
Anmälan sker då Mästerfoto erhållit en skriftlig anmälan och att betalning av anmälningsavgift skett via webbsidan eller bankgiro. Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar innan för kurser inom Sverige och innan 45 dagar för resor utanför Sverige. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar efter anmälan. Fakturering sker endast till företag med 14 dagars faktura eller enligt överenskommelse. Vid fakturering tillkommer 80:- (exklusive moms) i administrativ avgift.

Särskilda villkor för kurser inom Sverige
Bokningen är inte personlig vilket innebär att du kan ge bort din kursplats så länge deltagaren medtar boknings bekräftelsen till specifikt bokat kurs datum.

Anmälningsavgift
Dagskurs 100% av kursavgiften
Kvällskurs 100% av kursavgiften
Helgkurs 750 kr / person
Fotoresor till Island 3 500 kr / person
Fotoresor till Japan 4 500 kr / person

Avanmälan
Skall ske skriftligen omedelbart då hinder för Kurs/ resa uppkommer. Anmälningsavgiften återbetalas bara vid inställd kurs/ resa. Om avbeställningen sker erläggs en kostnad enligt nedan.

Kurser i Sverige
Vid avbokning 30 – 8 dagar före kursen: 50 % av kurs eller paketpriset.
Vid avbokning 7 dagar – 48 timmar före kursen: 75 % av kurs eller paketpriset.
Vid avbokning 48 timmar – 0 timmar före kursen: 100 % av kurs eller paketpriset.

Om kursen påbörjats sker ingen återbetalning till deltagaren.

Fotoresor & kurser utomlands
Vid avbokning minst 61 dagar före avresan: 25 % av paketpriset.
Vid avbokning 60 – 46 dagar före avresan: 50 % av paketpriset.
Vid avbokning 45 – 31 dagar före avresan: 75 % av paketpriset.
Vid avbokning 30 – 0 dagar före avresan: 100 % av paketpriset.

Är betalningen fullt genomförd återbetalas enligt ovan kostnader och om betalningen ännu inte är fullt genomförd är kunden skyldig att omedelbart betala in resterande belopp. Om resan påbörjats eller att deltagaren avbryter sker ingen återbetalning till deltagaren.

Reseförsäkring, avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring
Mästerfoto rekommenderar att kunden innehar en giltig reseförsäkring, avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring innan resan. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret på deltagaren och Mästerfoto avsäger sig allt ansvar. Mästerfoto ersätter inga kostnader för sjukdom, skador, förlorat bagage eller värdesaker. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret helt hos deltagaren själv. Mästerfoto förutsätter att deltagaren har en fullgod försäkring för sin resa.

Resedokument
Deltagaren har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter. Resenären ska ha ett giltigt pass och med fördel en kopia av passets förstasida utskrivet ut i fall det går förlorat.

Prisändring
Med reservation för prisändringar har Mästerfoto rätt att korrigera priset vid ökade kostnader på grund av valuta förändringar eller andra ekonomiska förändringar som inte arrangören kan styra över. Researrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringar måste ske.

Inställande av en resa
Mästerfoto äger rätten att ställa in en kurs eller resa innan genomförande, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör den olämplig eller kostnaderna blir för hög. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan. Måste en resa inställas skall resenären ha besked senast 14 dagar innan avresa. I en sådan situation återbetalas kursen eller resan men Mästerfoto vidhålles ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum – och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan.

Force Majeure
Mästerfoto och dess medarbetare anser sig befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Godkännande av resevillkor
När resenären skickat sin anmälan har resenären också godkänt ovan resevillkor.

Resegaranti
Mästerfoto innehar resegaranti hos Kammarkollegiet som täcker alla paketresor. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när resor blir inställda eller avbrutna. Då kan man ansöka om ersättning ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till en idrottsanläggning. Om paketresan inte innehåller någon inkvartering, måste den vara längre än 24 timmar. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som ändå är knutna till varandra. Länk till kammakollegiets villkorResegarantin ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Ansökan om ersättning ska ha kall ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.För mer information besök Kammarkollegiet eller ring Kammarkollegiet på telefon 08 700 08 00.

BokningsvilkorPatrik Lindqvist
X