Bokningsvillkor | Fotokurs | Fotoresor

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor Fotokurser & Fotoresor

Allmänna villkor
Mästerfoto använder sig av Konsumentverkets Paketreselag. Läs mer om villkoren hos Konsumentverket.

Särskilda villkor
Mästerfoto´s villkor ersätter och kompletterar i förekommande fall ovanstående Resevillkor.

Anmälan
Anmälan är bindande då Mästerfoto erhållit anmälan via masterfoto.se eller bekräftat via mejl direkt till deltagaren. Betalning av anmälningsavgift eller kurs/ resa sker direkt via webbsidan, bankgiro eller Swish och ska vara Mästerfoto tillhanda inom 3 dagar från anmälningsdatum.

Slutbetalning av resor eller helgkurser inom Sverige ska vara oss tillhanda senast 45 dagar före kursstart och innan 60 dagar för resor utanför Sverige. Sker anmälan senare än 45 dagar innan avresa skall hela kursens/ resans pris vara oss tillhanda inom 3 dagar efter anmälan. Enkelrums tillägg kan tillkomma om det inte finns någon deltagare att dela dubbelrum.

Fakturering sker endast till företag med 14 dagars faktura eller enligt överenskommelse. Vid fakturering tillkommer 80:- (exklusive moms) i administrativ avgift.

Särskilda villkor för kurser inom Sverige
Bokningen är inte personlig vilket innebär att du kan ge bort din kursplats så länge deltagaren medtager bokningsbekräftelse till specifikt bokat kursdatum.

Anmälningsavgift
Dagskurs 100% av kursavgiften
Kvällskurs 100% av kursavgiften
Helgkurs 1 000 – 1500 kr / person
Fotoresor Sverige 1 750 kr / person
Fotoresor Island 6 500 kr / person
Fotoresor Norge 4 500 kr / person
Fotoresor Japan 6 500 kr / person
Fotoresor Kina 5 500 kr / person

Avanmälan/ ombokning
Skall ske skriftligen omedelbart då hinder för kurs/ resa uppkommer. Avanmälan p.g.a. sjukdom skall styrkas med läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas bara vid inställd kurs/ resa. Om avanmälan/ ombokning sker erläggs en kostnad enligt nedan.

Dag/ kvällskurser
30 – 8 dagar före kursen: 25 % av kurs eller paketpris.
7 dagar – 48 timmar före kursen: 50 % av kurs eller paketpris.
48 timmar – 0 timmar före kursen: 100 % av kurs eller paketpris.

Helgkurser i Sverige
– 46 dagar före kursen: anmälningsavgiften (ca 20%).
45 – 31 dagar före kursen: 50 % av kurs eller paketpris.
30 – 15 dagar före kursen: 75 % av kurs eller paketpris.
14 dagar – 0 timmar före kursen: 100 % av kurs eller paketpris.

Fotoresor och kurser utomlands
– 61 dagar före avresan: anmälningsavgiften (ca 20%).
60 – 46 dagar före avresan: 50 % av paketpriset.
45 – 31 dagar före avresan: 75 % av paketpriset.
30 – 0 dagar före avresan: 100 % av paketpriset.

Är betalningen fullt genomförd återbetalas enligt ovan kostnader och om betalningen ännu inte är fullt genomförd är kunden skyldig att omgående betala in resterande belopp. Om kursen/ resan påbörjats eller att deltagaren avbryter sker ingen återbetalning.

Reseförsäkring, avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring
Mästerfoto rekommenderar att kunden innehar en giltig reseförsäkring, avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring innan resan. Har deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret på deltagaren och Mästerfoto avsäger sig allt ansvar. Mästerfoto ersätter inga kostnader för sjukdom, skador, förlorat bagage eller värdesaker. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret helt hos deltagaren själv. Mästerfoto förutsätter att deltagaren har en fullgod försäkring för sin resa.

Resedokument
Deltagaren har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter. Resenären ska ha ett giltigt pass och med fördel en kopia av passets förstasida utskrivet ut i fall passet går förlorat.

Prisändring
Med reservation för prisändringar har Mästerfoto rätt att korrigera priset vid ökade kostnader på grund av valuta förändringar eller andra ekonomiska förändringar som inte arrangören kan styra över. Researrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringar måste ske.

Inställande av en resa
Mästerfoto äger rätten att ställa in en kurs eller resa innan genomförande, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör den olämplig eller kostnaderna blir för hög. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan. Måste en resa ställas in skall resenären få besked senast 14 dagar innan avresa. I en sådan situation återbetalas kursen eller resan men Mästerfoto vidhålles ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum – och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan.

Force Majeure
Mästerfoto och dess medarbetare anser sig befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Godkännande av resevillkor
När resenären skickat sin anmälan har resenären också godkänt ovan resevillkor.

Resegaranti
Mästerfoto innehar resegaranti hos Kammarkollegiet som täcker alla paketresor. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när resor blir inställda eller avbrutna. Då kan ersättning sökas från resegarantin om ingen ersättning ges från arrangör.

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en tjänst, som t ex hyrbil, inträde till anläggning. Om paketresan inte innehåller någon inkvartering, måste den vara längre än 24 timmar. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som ändå är knutna till varandra. Kammarkollegiets resevillkor Resegarantin ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Ansökan om ersättning ska ha kall ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information besök Kammarkollegiet eller ring Kammarkollegiet på telefon 08 700 08 00.

BokningsvillkorPatrik Lindqvist