Bokningsvilkor | Fotokurs | Fotoresor

Bokningsvilkor

Allmäna villkor
Mästerfoto använder sig av Konsumentverkets allmänna villkor. Läs mer om villkoren hos Konsumentverket.

Särskilda villkor
Mästerfoto´s villkor ersätter och kompletterar i förekommande fall ovanstående Allmänna Resevillkor.

Anmälan
Anmälan är bindande då Mästerfoto erhållit anmälan via masterfoto.se eller bekräftat via mejl direkt till deltagaren. Betalning av anmälningsavgift eller kurs/ resa sker direkt via webbsidan, bankgiro eller Swish och ska vara Mästerfoto tillhanda inom 3 dagar från anmälningsdatum. Slutbetalning av resor eller helgkurser ska vara oss tillhanda senast 30 dagar innan för kurser inom Sverige och innan 45 dagar för resor utanför Sverige. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa skall hela kursens/ resans pris inbetalas inom 3 dagar efter anmälan. Enkelrums tillägg kan tillkomma om det inte finns någon annan deltagare att dela ett dubbelrum. Fakturering sker endast till företag med 14 dagars faktura eller enligt överenskommelse. Vid fakturering tillkommer 40:- (exklusive moms) i administrativ avgift.

Särskilda villkor för kurser inom Sverige
Bokningen är inte personlig vilket innebär att du kan ge bort din kursplats så länge deltagaren medtar boknings bekräftelsen till specifikt bokat kurs datum.

Anmälningsavgift
Dagskurs 100% av kursavgiften
Kvällskurs 100% av kursavgiften
Helgkurs 1 000 – 1500 kr / person
Fotoresor Sverige 1 750 kr / person
Fotoresor Island 4 500 kr / person
Fotoresor Norge 4 500 kr / person
Fotoresor Japan 6 500 kr / person
Fotoresor Kina 5 500 kr / person

Avanmälan/ ombokning
Skall ske skriftligen omedelbart då hinder för kurs/ resa uppkommer. Anmälningsavgiften återbetalas bara vid inställd kurs/ resa. Om avanmälan/ ombokning sker erläggs en kostnad enligt nedan.

Dag/ kvällskurser
30 – 8 dagar före kursen: 25 % av kurs eller paketpris.
7 dagar – 48 timmar före kursen: 50 % av kurs eller paketpris.
48 timmar – 0 timmar före kursen: 100 % av kurs eller paketpris.

Helgkurser i Sverige
– 46 dagar före kursen: anmälningsavgiften (ca 20%).
45 – 31 dagar före kursen: 50 % av kurs eller paketpris.
30 – 15 dagar före kursen: 75 % av kurs eller paketpris.
14 dagar – 0 timmar före kursen: 100 % av kurs eller paketpris.

Fotoresor och kurser utomlands
– 61 dagar före avresan: anmälningsavgiften (ca 20%).
60 – 46 dagar före avresan: 50 % av paketpriset.
45 – 31 dagar före avresan: 75 % av paketpriset.
30 – 0 dagar före avresan: 100 % av paketpriset.

Är betalningen fullt genomförd återbetalas enligt ovan kostnader och om betalningen ännu inte är fullt genomförd är kunden skyldig att omgående betala in resterande belopp. Om kursen/ resan påbörjats eller att deltagaren avbryter sker ingen återbetalning.

Reseförsäkring, avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring
Mästerfoto rekommenderar att kunden innehar en giltig reseförsäkring, avbeställningsskydd och olycksfallsförsäkring innan resan. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret på deltagaren och Mästerfoto avsäger sig allt ansvar. Mästerfoto ersätter inga kostnader för sjukdom, skador, förlorat bagage eller värdesaker. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret helt hos deltagaren själv. Mästerfoto förutsätter att deltagaren har en fullgod försäkring för sin resa.

Resedokument
Deltagaren har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter. Resenären ska ha ett giltigt pass och med fördel en kopia av passets förstasida utskrivet ut i fall det går förlorat.

Prisändring
Med reservation för prisändringar har Mästerfoto rätt att korrigera priset vid ökade kostnader på grund av valuta förändringar eller andra ekonomiska förändringar som inte arrangören kan styra över. Researrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringar måste ske.

Inställande av en resa
Mästerfoto äger rätten att ställa in en kurs eller resa innan genomförande, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan anledning som gör den olämplig eller kostnaderna blir för hög. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan. Måste en resa inställas skall resenären ha besked senast 14 dagar innan avresa. I en sådan situation återbetalas kursen eller resan men Mästerfoto vidhålles ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum – och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan.

Force Majeure
Mästerfoto och dess medarbetare anser sig befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Godkännande av resevillkor
När resenären skickat sin anmälan har resenären också godkänt ovan resevillkor.

Resegaranti
Mästerfoto innehar resegaranti hos Kammarkollegiet som täcker alla paketresor. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när resor blir inställda eller avbrutna. Då kan man ansöka om ersättning ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till en idrottsanläggning. Om paketresan inte innehåller någon inkvartering, måste den vara längre än 24 timmar. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som ändå är knutna till varandra. Länk till kammakollegiets villkorResegarantin ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Ansökan om ersättning ska ha kall ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.För mer information besök Kammarkollegiet eller ring Kammarkollegiet på telefon 08 700 08 00.

Integritetspolicy
Välkommen till information om Mästerfoto – Fotograf Patrik Lindqvist (“vi”, “våra”, “oss”) och vår behandling av personuppgifter. Med dokumentet vill vi:

1. tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
2. förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Mästerfotos tjänster
3. ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör -respektive inte gör – med dem.
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Mästerfoto – Fotograf Patrik Lindqvist (751005-2975), Valfiskens gata 800,136 64 Haninge, Sverige är leverantör av utbildningar/ kurser och resor kring fotografering, liksom applikationer och fotokurser online, som nedan kallas “Tjänsten”. Mästerfoto är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” , vilket kan vara privatpersoner eller företag/firmor.

Mästerfoto är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:
● du beställer Tjänsten
● du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
● du anmäler dig till någon av våra utbildningar/kurser/fotoresor
● du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilka tjänster du väljer att använda. När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter.

Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter, och vi lagrar utbildningsuppgifter om kurser du gått. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter liksom ärendet i sig som anteckningsmaterial, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Mästerfoto samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring om exempelvis kommande kurser. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka anmälnings- och kursinformation till dig, eller varor. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten.
De kontaktuppgifter vi vanligen samlar in är: namn, postadress, telefonnummer, företagsuppgifter om ett företag betalar för dig, personnummer/organisationsnummer, mejladress, mobilnummer, tidpunkt då du går kurs hos oss.
Vi samlar in uppgifter om både kunder, de som arbetar hos oss liksom företagsuppgifter till våra leverantörer och de som vi är intresserade av att beställa material/tjänster av.

Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare vid behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av Mästerfotos kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidra till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Mästerfotos hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vid administration av utbildning och när du kontaktar oss använder vi oss i bland av underleverantörer. Dina uppgifter som kund kan komma att delas med exempelvis lärare vid utbildningarna, företag som sköter om deltagarhantering liksom företag som sköter om bokföring och fakturering. Vi kan behöva dela personuppgifterna med ev andra bolag inom koncernen för att vi ska kunna tillhandahållatjänster till dig. Dina personuppgifter säljs inte till tredje part utan att du först tillfrågas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Mästerfoto sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Mästerfoto radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men
vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna tills dess att uppföljning är genomförd. En ny uppföljningstid startar efter varje avslutad utbildningskurs. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande.

Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning. Vanligen sparas dina uppgifter 36 månader efter din senaste kurs/föreläsning/event du deltog vid, eller övrig kommunikation med oss. Dina uppgifter raderas året därpå, om det inte är nödvändigt att spara uppgifterna av någon annan speciell anledning.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du som registrerad hos Mästerfoto har rätt att få reda på vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss.

BokningsvilkorPatrik Lindqvist
X